خانه | دستنوشته بازدیدکنندگان ایرانی

دستنوشته بازدیدکنندگان ایرانی

دستنوشته استاد محمدرضا شجریان، آیت الله هاشمی رفسنجانی، مهندس محمدرضا قاسمپور، مهندس عباس کشاورز، مهندس عباس رجایی، مهندس رشیدی، مهندس دارابی، مهندس خشنود، سرکار خانم شهلا فیلسوفی، شرکت مجتمع کشاورزی صدف، آقای غلامحسین ترابی‌نژاد، مهندس سید حسین مرعشی، مهندس مرادعلیزاده، مهندس ایرج نیلی، مهندس حجتی، دکتر همتی، دکتر هما اشتری، دکتر هدیه عسگرپور، دکتر مرتضی شهیدزاده، دکتر محسن موحدیان، دکتر اسماعیل حسنی، دکتر امید باستانی فرد، دکتر بیژن معجری، دکتر جهانسوزی، دکتر زالی، دکتر صدرایی، دکتر عبدالعلی شجاعیان، دکتر عیسی کلانتری، دکترهاله یحیی زاده، خانم دکتر جعفری، آقای مهدی نصیرپور، آقای ناصر نوروزی، آقای شاهرخ رمضان‌نژاد، آقای علیرضا صیدی، آقای علی میری، آقای فرهادی، آقای محمد امیرزاده، آقای محمد صادق گلباز، آقای محمود عسگریان، آقای ناصر توکلی، آقای سید حسن دیباجی، آقای رضا امیریار احمدی، آقای حمید فخرایی، آقای حکمت‌جو، آقای بهمن خاقانی، آقای برلینی، دکتر ولدان هنگام بازدید از مرکز تحقیقات دانژه بذر مانا و گلخانه فراز.