خانه | محصولات | بذر هیبرید گوجه فرنگی | اهورا (Ahura)

اهورا (Ahura)

گوجه فرنگی اهورا دارای عملکرد بالا و میوه های سفت و بازار پسند است.
نکته بسیار مهمی که رقم اهورا دارد ماندگاری بسیار عالی میوه هاست. این ویژگی خیال کشاورز را برای حمل و نقل در زمانبندی بلندتر آسوده می کند و این امکان را برای کشاورز فراهم می آورد تا میوه ها را به صورت خوشه ای و همرس برداشت کند. این موضوع مزیت مهمی در کاهش نیروی کار و بازار پسندی به شمار می آید.
وزن میو ه های اهورا تقریباً 200 - 220 گرم بوده و در هر گل آذین 4 - 6 میوه موجود است.
رقم اهورا دارای بوته هایی قوی و مقاوم به آفات و بیماری ها شناخته می شود.

میوه
گرد
وزن: 200-220 گرم
5-6 میوه در هر گل آذین
فاصله میان گره ها کم
هم رس
ماندگاری بالا
گیاه
عملکرد بسیار بالا
دوره رشد نامحدود
بوته قوی
دوره باردهی طولانی
مناسب کشت در گلخانه و فضای باز